Podpiši peticijo | Oddaj zahtevek | Spremljaj kampanjo

S peticijo podkrepujemo meščansko pobudo, s katero od ljubljanskih mestnih oblasti zahtevamo, naj sistemsko uredi transparentno in javno bazo lokacij in znamk ter tipov občinskih nadzornih kamer.

Z meščansko pobudo zahtevamo spremembo 42. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, kjer zahtevamo zavezo o obveznem in rednem objavljanju geolokacij ter tipov in blagovnih znamk občinskih nadzornih kamer.

TRENUTNO BESEDILO 42. člena:

42. člen

(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad spoštovanjem prometnih predpisov, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne varnosti so občinske ceste in druge javne površine na območju MOL lahko opremljene z video nadzornim sistemom.

(2) Z video nadzornim sistemom zbrani podatki so last MOL. Z njimi se razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(3) Video nadzorni sistem upravlja izvajalec.

DOPOLNITEV 42. člena:

42. člen

(1) Zaradi spremljanja prometnih razmer, nadzora nad spoštovanjem prometnih predpisov, izboljšanja pretočnosti prometa in prometne varnosti so občinske ceste in druge javne površine na območju MOL lahko opremljene z video nadzornim sistemom.

(2) Z video nadzornim sistemom zbrani podatki so last MOL. Z njimi se razpolaga skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

(3) Video nadzorni sistem upravlja izvajalec.

(4) Izvajalec dvakratletno osvežuje tudi javno dostopno bazo podatkov na spletu, kjer se v obliki zemljevida lahko posameznik seznani z:

  • lokacijo posamezne nadzorne kamere ter
  • njeno blagovno znamko in tipom.

(5) Javno dostopna baza podatkov je hkrati na voljo kot zbirka odprtih podatkov.

Predlagamo še, da se hkrati z dopolnitvijo 42. člena Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana določi še prehodna določba, v skladu s katero se določi prehodno obdobje, v katerem mora izvajalec vzpostaviti novo stanje, ki naj ne bo daljše od 24 mesecev.